0

เปิดรับสมัครงานผู้พิการ

เปิดรับสมัครงานผู้พิการ


2020-12-13 04:27:06

 Excel Entech Co., Ltd. เป็นบริษัทผลิดเครื่องจักรอุสาหกรรมขนาดใหญ่ สำหรับอาหารสัตว์ รวมทั้งผลิตอะไหล่ และออกแบบโรงงานแบบครบวงจร


เราเปิดเราสมัครผนักงานผู้พิการ หลายตำแหน่งงาน


คุณสมบุติ

  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • สมารถเคลื่อนไหว หรือช่วยเหลือตัวเองได้
  • มีความรับผิดชอบ


ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

  • งานธุระการ  จัดเก็บเอกสาร  / ถ่ายเอกสาร  
  • งานจัดซื้อ / งานบัญชี    บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
  • งานด้าน IT   ดูแล คอมพิวเตอร์  / Website  
  • งานเขียนแบบ เครื่องจักรกล